Patenti

Zaštita patentom se priznaje za svaki izum iz bilo kojeg područja tehnike koji je:

  • nov,
  • ima inventivnu razinu i
  • koji se može industrijski primijeniti.

Naša tvrtka pruža profesionalnu pomoć u dobivanju zaštite patentom, na području Republike Hrvatske i izvan nje (Europski patent, PCT, nacionalni patent za pojedinačne zemlje).

Po želji i potrebi klijenta, možemo ponuditi kompletnu uslugu u svezi same zaštite patentom, i to:

  • davanje savjeta i mišljenja u svezi patentibilnosti izuma i njegove financijske učinkovitosti,
  • sastavljanje patentne prijave i patentnih zahtjeva,
  • vođenje procedure do registracije istog u RH i međunarodno (za zemlje za koje postoji ekonomski isplativ interes od strane klijenta),  
  • poduzimanje neophodnih radnji za održavanje u vrijednosti patenta, eventualnog prijenosa prava, izrade licencnog ugovora.

 

Između ostalog, nudimo i usluge visokokvalitetnog stručnog prevođenja sa glavnih svjetskih jezika na hrvatski i obratno već gotovih patenata kao i patentnih prijava.