Pretraživanje

Prije podnošenja zahtjeva za priznanje nekog od prava industrijskog vlasništva (patenta, žiga, industrijskog dizajna), preporučljivo je izvršiti pretragu postojećeg stanja zaštite u određenom segmentu koji je od interesa za klijenta, kako bi se, sa što je moguće većom pouzdanošću izbjegla povreda već postojećih, registriranih prava, kao i izvršilo praćenje djelovanja konkurencije, ali i dobio uvid u moguće postupke u svezi zaštite klijentovih ranijih prava intelektualnog vlasništva.

Svrha samog pretraživanja je da klijentu pomogne u procjeni trendova te financijskih i pravnih rizika u nekom od segmenata industrijskog vlasništva te da na temelju dobivenih rezultata pretraživanje te naše stručne analize istih, odabere najpogodniji oblik zaštite svojih prava intelektualnog vlasništva.

Također je od velikog značaja da nositelj prava na žig, pravovremeno uočava (putem usluge nadgledanja koju vrši naša tvrtka, na zahtjev klijenta) potencijalne povrede svojih ranijih prava od strane trećih osoba, i to u svrhu smanjenja troškova i štete za samog klijenta.