Žigovi

Relevantne odredbe hrvatskog Zakona o žigu propisuju da se:

Kao žig može zaštititi svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, trodimenzijske oblike, boje, kao i kombinacije svih naprijed navedenih znakova, pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzetnika od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika.”

Žig (“trademark“ ili “brand“ - kako se u nekim izvorima još naziva ovaj oblik intelektualnog vlasništva) jamči svome nositelju isključivo pravo na uporabu tijekom cijelog vremena registracije istog i to u razdoblju od 10 godina, a koji rok se može neograničeno produžavati.

Naša tvrtka može pružiti klijentu kompletnu uslugu u svezi procedure:

  • prijave, registracije, održavanja žiga,
  • upisa licence,
  • izrade licencnog ugovora,
  • prijenosa prava, te
  • kontinuiranog nadgledanja (i to za cijelo vrijeme trajanja žiga) postojanja prijava/registracija žigova trećih osoba a koji su potencijalno istovjetni ili slični žigu našega klijenta.

 

U tom smislu, našim klijentima možemo predložiti te poduzeti sve pravne radnje pred nadležnim tijelima u RH, kako bi se zaštitila prava koja proistječu iz prijave/registracije žiga.

S obzirom na brojne kontakte i poslovne odnose sa zastupničkim kućama diljem svijeta, našim klijentima možemo omogućiti uspješnu zaštitu prava koja proizlaze iz žiga, promptno i efikasno i u zemljama diljem svijeta, a za koje klijent želi ostvariti zaštitu na temelju međunarodnih registracija žigova (temeljem Madridskog sporazuma i Protokola koji se odnosi na Madridski Sporazum, kao i nacionalnih prijava u pojedinačnim zemljama).

Također smo u mogućnosti, a na zahtjev klijenta, dati analizu isplativosti te preporuku u svezi zaštite žiga prije nego što se uopće pokrene zaštita istog.

Nadalje, u mogućnosti smo pružiti usluge nadgledanja eventualne povrede prava žiga pred nadležnim Carinskim uredom, te o nepohodnim postupcima i troškovima dati promptnu informaciju te poduzeti potrebne pravne i administrativne radnje.

Naša tvrtka pruža i uslugu zaštite naziva internetskih domena, koje su u današnjem vremenu rastućeg poslovanja putem interneta, značajan identifikator kako tvrtki tako i njihovih proizvoda/usluga.